خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اتحادیه اروپا و زمینه های تشکیل آن با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


جنگهای اول و دوم جهانی هر کدام در شکل گیری ، ظهور و تقویت طرح وحدت اروپا نقش بسزائی ، ولو بطور غیر مستقیم ، داشته اند . وخامت اوضاع اقتصادی جهان پس از جنگ و مخصوصاً شرائط نا بسامان اروپا ، آغاز جنگ سرد و ترس از حملات احتمالی شوروی سابق به ارو پا ، و نیز شکاف بین این کشور و ارو پا ی واحد تحت عنوان پرده های آهنین   از جمله عوامل تسریع کننده در ایجاد یک اروپای واحد بود و لذا صاحب نظران دو عامل اساسی و اصلی را در شکل گیری جوامع اقتصادی ارو پا   موثر می دانند ، اول عامل سیاسی و دوم عامل امنیت  شکل گیری این جوامع نقش اساسی داشته ، لیکن نه به قوت و شدت دو عامل قبلی ، چرا که عامل اقتصاد و تجارت تنها می تواند به عنوان ابزار تقویت ارتباطات و روابط امنیتی ایفای نقش نماید . در این راستا باید به تلاش عده ای از سیاست مداران ارو پائی اشاره  نمود که از سالهای قبل از جنگ و نیز پس از آن ، درصدد ایجاد یک ایالات متحده اروپا   بوده و در این راه گامهائی نیز برداشته شد . 

 

 

 

فهرست مطالب
اتحادیه اروپا ساختار وحقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی 12
مبحث اول: مقدمه 13
مبحث دوم:  زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا 13
مبحث سوم : گام های آغازین  در تشکیل اتحادیه ی اروپا 17
مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union 21
گفتار اول :شورا council of Ministers and European council 27
گفتار دوم : کمیسیون (commission ) 30
گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی 31
گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ ) 33
گفتار پنجم:دیوان بدوی 35
گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor 36
مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا 37
گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی 37
گفتار  دوم : اهداف سیاسی و امنیتی 42
گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی 46
منابع