خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اثرات بازگشتی و تعریف آن با فرمت docx در قالب 47 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تفکر رایج حاکم بر اقتصاد این است که بهبود کارائی انرژی باعث کاهش مصرف انرژی می‏شود، اما هم در ادبیات اقتصاد انرژی و هم در زمینه سیاست‏های انرژی بحث گسترده‏ای در مورد تأثیر واقعی چنین بهبودهایی در کارائی انرژی وجود دارد که متمرکز بر مفهوم اثرات بازگشتی است که در آن، اثرات بازده انتظاری ناشی از بهبود کارائی انرژی روی شدت انرژی، در نتیجه عکس‏العمل سیستم‏های اقتصادی به کاهش در قیمت موثر  (قیمت ضمنی )  خدمات انرژی (همزمان با بهبود کارائی انرژی) کاهش می‏یابد. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-2. تعریف اثرات بازگشتی 30
2-3. گونه‏شناسی اثرات بازگشتی 35
2-4. پایه‏های تئوریک اثرات بازگشتی 38
2-4-1. اثرات بازگشتی مستقیم برای مصرف‏کنندگان 40
2-4-1-1. تشریح اثر بازگشتی مستقیم برای مصرف‏کنندگان 42
2-4-1-2. تجزیه اثر بازگشتی مستقیم برای مصرف‏کنندگان 45
2-4-2. اثرات بازگشتی غیرمستقیم برای مصرف‏کنندگان 50
2-4-3. اثرات بازگشتی مستقیم برای تولید‏کنندگان 52
2-4-3-1. تشریح اثر بازگشتی مستقیم برای تولیدكنندگان 53
2-4-3-2. تجزیه اثر بازگشتی برای تولیدكننده 57
2-4-3-3. ارائه جایگزینی برای اثر بازگشتی مستقیم تولیدكننده 60
2-4-4. بیان تئوری اثرات بازگشتی گستره اقتصاد 62
جمع‏بندی 66     
منابع