خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ارزش تولید نهایی آب و محاسبه آن با فرمت docx در قالب 13 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


به منظور تخمین تولید آبی آب و تعیین كشش قیمتی تقاضای آب برای محصول چغندرقند، ابتدا بایستی تابع تولید آن برآورد گردد: یكی از معروفترین توابعی که در بیان روابط ساختاری در تولید از گذشته های دور مورد استفاده قرار گرفته است، تابع کاب-داگلاس می باشد. این تابع خصوصیات ضرورت، همگنی، یكنواختی، تقعر، پیوستگی، مشتق پذیری، غیرمنفی و غیر تهی بودن را دارد. پارامترهای تابع کاب – داگلاس کششهای تولید نهاده ها را نشان می دهد. 

 

 

 

فهرست مطالب
3-2- تابع تولید چغندرقند 26
3-3- محاسبه ارزش تولید نهایی آب 28
3-4- تخمین تولید آب آب و محاسبه كشش قیمتی تقاضای آب 28
3-5- قیمت آب 31
منابع