خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اسباب وجوب دیه و ارش مقدر و حکومت با فرمت docx در قالب 57 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


دیه در قتل عمد مجازات اصلی نیست بلکه مجازاتی بدلی است که به عنوان بدل مجازات اصلی-یعنی قصاص- مقرر شده است.  جهت توضیح مطلب به دیدگاه فقهاء در مورد موجَب قتل عمد اشاره می¬کنیم: اکثر فقهاء براین عقیده¬اند که موجَب قتل عمد عیناً قصاص است، که دیدگاه حنفیه، مالکیه و همچنین رأی معتمد در مذهب شافعی است. در این دیدگاه دیه یا با صلح، همراه با رضایت جانی واجب می¬شود و یا به عنوان بدل قصاص، اگر چه جانی راضی نباشد.  بعضی از فقهاء (حنابله و قولی در مذهب شافعی) نیز معتقدند موجَب قتل عمد قصاص یا دیه است و ولی بین آن دو مخیر است اگر چه جانی راضی نباشد. 

 

 

 

فهرست مطالب
اسباب وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت (نفس - کمتر از نفس) 46
2-1-1- قتل 46
2-1-2- جنایت بر کمتر از نفس 48
2-1-2-1- از بین بردن عین عضو 49
 2-1-2-2- از بین بردن منفعت عضو 63
2-1-2-3- شجاج 71
2-1-2-4- جراح 73
2-1-2-5- آنچه که جزو چهار قسم سابق به حساب نمی‌آید 74
2-2- علت وجوب دیه، ارش مقدر و حکومت در جنایت بر کمتر از نفس 75
2-2-1- علت وجوب دیه‌ی مقدر (دیه‌ی کامل و ارش مقدر) 75
2-2-1-1- مذاهب اربعه 75
2-2-1-2- امامیه 84
2-2-2- علت وجوب دیه‌ی غیر مقدر (حکومت) 89
2-2-2-1- مذاهب اربعه 89
2-2-2-2- امامیه
منابع