خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اقتصادسنجی و تعریف آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


روش داده های پانلی در حقیقت ترکیب مشاهدات داده های مقطعی در طول چندین دوره زمانی می باشد. با توجه به تحقیقات انجام گرفته در سال های اخیر می توان بیان کرد که روندی روبه رشد در زمینه مطالعات انجام گرفته از طریق داده های پانلی وجود داشته است

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری اقتصادسنجی 106
3-13- مزایای استفاده از داده های پانلی 107
3-13-1- چارچوب کلی داده های پانلی 108
3-13-2- آزمون استقلال مقطعی پسران (2004)  109
3-13-3- آزمون های  مانایی در داده های پانلی 110
3-13-3-1- آزمون مانایی پسران (2003)  112
3-13-4- آزمون های همجمعی 112
3-13-4-1- آزمون همجمعی پانلی وسترلاند و اجرتون (2008)  113
3-13-5- برآوردگر CUP-FM  بای، کائو و ان‌جی 117
منابع