خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه اندیشه‌های اقتصادی یهودیت و سیر تاریخی آن با فرمت docx در قالب 64 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سه دوره‌ی مهم در تاریخ تفكر اقتصادی یهودی قابل تفكیك از یكدیگر است: دوره اول مربوط به اندیشه‌های اقتصادی در عهد عتیق است که به مسائلی مانند کشاورزی ، بازرگانی ، صنایع  و حیات اقتصادی یهودیان در عصر صلح با رومیان می پردازد‌  دوره‌ی دوم، مربوط به یهودیت در قرون وسطی است که شامل اقتصاد قرون وسطی و یهودیت بیزانسی‌، بازرگانان یهودی در جهان مدیترانه قرون وسطی(حدود سال های 700 الی 1100 میلادی) ، فعالیت‌های اقتصادی یهودیان در اسلام قرون وسطا و پایان عصر طلایی اقتصاد یهودیان(نیمه قرن 13 به بعد) است دوره‌ی سوم یهودیت در قرون 17، 18 ، 19 و  است20 که در بر‌دارنده‌ی یهودیت آمستردام در طی دوره‌ی مرکانتالیسم  و یهودیان در اندیشه‌های اقتصادی بریتانیا است   در این فصل می خواهیم به بررسی تغییر و تحولات در جهان بینی یهودی و ارتباط یهودیت با اقتصاد این دین بپردازیم  

 

 

 

فهرست مطالب
سیر تاریخی اندیشه‌های اقتصادی یهودیت21
1-1) اندیشه‌های اقتصادی در عهد عتیق21
1-1-1)کشاورزی در عصر کتاب مقدس21
2-1-1) بازرگانی و صنایع در عصر عهد عتقیق25
3-1-1) بررسی اقتصادی حیات یهودیان در دوران صلح با رومیان28
2-1)دوره قرون وسطی31
1-2-1)اقتصاد قرون وسطی و یهودیت بیزانسی31
2-2-1) بازرگانان یهودی در مدیترانه قرون وسطی 33
3-2-1) فعالیت‌های اقتصادی یهودیان در اسلام قرون وسطی35 
4-2-1) پایان عصر طلایی اقتصاد یهودیان 37
3-1) یهودیت در قرون 17و18و19و2039 
1-3-1) یهودیت آمستردام در طی دورانمرکانتالیسم (سودا گرایی) 39
2-3-1) اندیشه های اقتصادی یهودیان در بریتانیا 41
فصل دوم : مبانی و ماهیت اقتصادی یهودیت43
1-2)مبانی اقتصاد‌ی یهودی45
1-1-2)قوانین و اقتصاد یهود و دیدگاه آن دین به مالکیت45
2-1-2)ثروت و دارایی ها 49
1-2-1-2)پول، بانکداری و بهره55
2-2-1-2)بازرگانی، تجارت منصفانه و مقررات دولتی 59
3-1-2)تخصیص منابع به نهادهای اقتصادی در اقتصاد یهودی 63
تهاتر و نقش پول 66
2-2)ماهیت اقتصاد‌‌‌ی یهودیت
منابع