خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه انگور و فرآورده های آن با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


انگور از نظر رده بندی گیاهی از تیره آمپلی داسه  می  باشد که آنرا سارمانتاسه یا ویتاسه  نیز می  نامند این تیره شامل 10 جنس مختلف است که جنس ویتیس  از لحاظ تغذیه مورد توجه است این جنس دارای دو زیر جنس موسکادینه  و اوی ویتیس  می باشد زیر جنس اوی ویتیس دارای سه دسته گو نه های وحشی آمریکایی، آسیایی و اروپایی می باشد گونه های وحشی اروپایی، دو زیر گونه به نام های سیلوستریکا  و کاکازیکا  می باشد

 

 

 

فهرست مطالب
-1- مقدمه 17
2-2- خصوصیات گیاهشناسی17
2-3- ترکیب شیمیایی انگور و فرآورده های آن17
2-3- 1-مواد موجود در دم خوشه18
2-3-2- مواد موجود درگوشت داخل حبه یا پالپ انگور18
2-3-3- مواد موجود در هر صد گرم حبه انگور18
2-3-4-     مواد موجود در پوست حبه ها   19
2-4-خواص درمانی انگور19
2-4-1-خواص درمانی هسته انگور19
2-5-ارزش غذایی انگورو فراورده های انگور19
2-6-تاریخچه کشت و پرورش انگور در ایران و جهان20
2-7- عناصر غذایی مورد نیاز انگور21
2-8-نکاتی مهم در مورد کشت انگور  21
2-9- نکات مهم در مورد برداشت انگور22
2-10-ارقام انگور22
2-10-1- ارقام انگور در دنیا 22
2-10-2-ارقام انگور در ایران23
2-10-3-ارقام انگورمورد کشت دراستان آذربایجان شرقی 23
2-10-4- ارقام مورد کشت در ملکان24
2-11-سطح زیر کشت و میزان تولید24
2-11-1-سطح زیر کشت و میزان تولید انگور در دنیا24
2-11-2-سطح زیر کشت و میزان تولید انگور درایران 24
2-11-3-سطح زیر کشت و میزان تولید انگور درمنطقه 
منابع