خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه آغاز آفرینش جهان از منظر ملاصدرا با فرمت docx در قالب 66 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


       از اساسی ترین سؤالاتی که خاستگاه آن فطرت جستجو گر انسان است ، سؤال درباره ی آغاز وانجام جهان است ، از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود و به کجا می روم .......؟ مسئله ی آغاز جهان پیشینه ای افسانه ای دارد و البته در فلسفه نیز مورد  اظهار نظر از دیدگاههای متفاوتی بوده است ، تا آنجا که  فیلسوفان ازدیرباز تاکنون به  مسئله ی  مبدأ آغاز اهتمام داشته اند ، اگر بخواهیم مبدأ و آغاز را در فلسفه مورد بررسی قرار دهیم مستقیم ترین بحثی که باید از آن آغاز کرد بحث حادث بودن یا قدیم بودن جهان است که با جرأت می توان گفت از مسائل غامض فلسفی است  

 

 

 

فهرست مطالب
3- 1 . بررسی مسئله ی آغاز قبل از ملاصدرا 80
3-1- 1 . بررسی مسئله ی آفرینش در فلسفه یونان 80
3-1-1-1. آفرینش در دوره ی  ما قبل  سقراط 80
3-1-1- 2 . دوره بعد از سقراط 82
3-1-2 . بررسی مسئله آغاز از دیدگاه متكلمان و فیلسوفان اسلامی 84
3-1-2 -1. بررسی مسئله ی  آغاز از دیدگاه متکلمان 86
3-1-2-1-1 . تصویر حدوث عالم از دیدگاه متکلمان 86
3-1- 2-1-2. اشکالات سخن متکلمان 87
3-1-2-1- 3. چاره جویی متکلمان 88
3-1-2-2 . نظرکلی فلاسفه درباره ی  عالم 89
3-1-2-2-1 . نظریه ی  ابن سینا در باب عالم 90
3-1-2- 2-2 . دیدگاه میرداماد درباره عالم 94
3-2 . بررسی مسئله آغاز  از منظر ملاصدرا 97
3-2-1. رابطه ی حدوث زمانی و آفرینش 97
3-2-2. جایگاه  حركت جوهری در نظام هستی شناسی صدرا 98
3-2-2-1. تبیین حرکت جوهری ملاصدرا 99
3-2-2-2. دلایل وقوع حرکت در جوهر 99
3-2-2-3 . بررسی آیات دال بر حرکت جوهری 102
3-2-3. حرکت جوهری و حدوث عالم 105
3-2-4.  اثبات حدوث زمانی عالم از طریق حرکت جوهری 109
3-2-4-1.  حادث بودن جهان 109
3-2-4-2.  حادث زمانی بودن جهان 111
3-2-4-3. مقصود ملاصدرا از حدوث زمانی کل عالم 111
3-2-5. جایگاه زمان در نزد ملاصدرا 113
3-2-6.  دلایل حکما برعدم  تناهی زمان 116
3- 2-7 . بررسی چند اشکال بر حدوث زمانی عالم 117
3-2-7-1 . پاسخ اشکالات 119
3-2-8.  حدوث یا قدم ماده نخستین عالم 123
3- 2-9 . بررسی آغاز آفرینش جهان 126
3-3. تفاوت حدوث ملاصدرا با نظریه تکامل داروین 134
منابع