خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بازار مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یك نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشكیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین كننده رشد و توسعه اقتصادی تأكید زیادی شده‌ است همچنین امروزه ریسك ابعاد گسترده‌ای پیدا كرده و تمام بنگاههای كوچك و بزرگ پیوسته با انواع مختلف ریسک روبرو هستند

 

 

 

فهرست مطالب
2-1:مقدمه
2-2بازار مالی
2-3 بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی
2-3-1 تجهیز بیشتر پس‌انداز
2-3-2 تخصیص بهینه سرمایه
2-3-3 ایجاد شرایط برای مدیریت ریسک
2-3-4 کمک به فرآیند کشف قیمتها 
2-4: عو امل موثر بر توسعه بخش مالی
2-4-1: نقش نهادهای قانونی
2-4-2-سیاست های کلان اقتصادی دولت
2-4-3  سایر متغیرها
2-5  شاخص های آزادسازی مالی و اصلاحات مالی
2-5-1 محاسبه شاخص آزادسازی مالی برای ایران
2-5-2 مقایسه شاخص آزادسازی مالی ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه
2-6 بررسی تأثیر سیاست آزادسازی مالی بر توسعه بخش مالی
2-7ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد
2-8مزایای بازارهای مالی
2-8-1-وظایف بازار مالی
2-8-2انگیزه های نوآوری مالی
2-9 طبقه بندی نوآوری های مالی (تبریزی،1376)
2-9-1 واسطه های مالی
2-9-2مشخصه هاو ماهیت واسطه‎های مالی
2-9-3 مهمترین واسطه های مالی
2-9-4 نقش وکارکرد واسطه های مالی
2-9-5  بازارهای مالی و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی
2-9-6  رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن
2-9-7  رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن
2-9-8 رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن
2-9-9  نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد
2-10 ویژگی های یک سیستم مالی خوب
2-10-1تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران
2-11رشد اقتصادی
2-12 پیشینه تحقیق:
منابع