خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بازل و زمینه های شکل گیری آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در ادبیات اقتصادی، توجه به اندازه بهینه بنگاه از دیرباز مورد توجه کشورهای توسعه یافته بوده است. در میان مطالعات انجام شده در این حوزه می توان به مطالعه فلورنس ( 1933 ) اشاره داشت که برای محاسبه اندازه بهینه بنگاه ، روش میانه توزیع را معرفی کرد. در روش میانه توزیع، اندازه بهینه بنگاه ها بیش از حد واقعی تخمین زده می شود.(رفیعی شمس ابادی.1390)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1-مقدمه: 19
2-2-مروری بر پژوهش های خارجی 19
2-3-مروری بر پژوهش های داخلی 24
2-4-تجزیه و تحلیل وضع موجود 26
2-5-نگاهی كلی به عملكرد نظام بانكی ایران 27
2-6-کمیته بال: 30
2-6-1-نقاط ضعف و نارساییهای بازل I 32
2-6-2-زمینه های شکل گیری بازل II 32
2-6-3-ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره II 33
2-6-4-مزیتهای اجرایی و چالشهای پیش روی بازل 34
2-6-5-اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران 35
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری 36
منابع