خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بانکداری اسلامی و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 16 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


‌ دربانکداری اسلامی اسلام‌ با تحریم‌ قرض‌ با بهره، انواعی‌ از معامله‌های‌ حقیقی‌ چون‌ بیع‌ نسیه، سلف، تنزیل، اجاره، جعاله، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات‌ و صلح‌ را تأیید كرده‌ كه‌ ماهیت‌های‌ به‌ طور كامل‌ متفاوتی‌ دارند و در یك‌ قالب‌ مالی‌ نمی‌گنجد.در ادامه ابتدا به بانکداری متعارف و سپس بانکداری اسلامی و چرایی بانکداری اسلامی پرداخته می شود. سوالی که مطرح است و در این بخش به آن پاسخ داده می شوئد این است که چرا بانکداری اسلامی؟ دلایل تغییر سیستم بانکداری متعارف به بانکداری اسلامی چیست؟ 

 

 

 

فهرست مطالب
2-3بانکداری اسلامی 40
2-3-1 نظام بانكداری مبتنی بر بهره (بانکداری متعارف) 40
2-3-2 انواع سپرده در بانكدارى بدون ربا 41
2-3-3 اثرات جایگزینى بانکداری بدون ربا به جای بانکداری متعارف(ربوی) 44
2-5-3-1کاهش هزینه‏هاى تولید 44
2-3-3-2 افزایش سرمایه‏گذارى 45
2-3-3-3 افزایش تولید و عرضه کل 47
2-3-3-5 بالا رفتن سطح اشتغال 47
2-3-3-5 کاهش سطح عمومى قیمت‏ها 47
2-3-3-6 عادلانه‏تر شدن توزیع درآمد 49
2-3-3-7 ثبات بیش‏تر اقتصادى 49
2-3-3-8 بالا رفتن سطح عمومى رفاه 50
2-3-3-9 همسویى منافع 50
2-3-3-10تطابق با عدل و قسط 50
2-3-3-11 ارزش یافتن نیروى انسانى 51
منابع