خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه امواج مایکروویو و مروری بر تحقیقات انجام گرفته درباره آن با فرمت docx در قالب 25 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


ریز موج ها امواج رادیویی با طول موج هایی به بزرگی یک متر تا طول موج هایی به کوچکی یک میلی متر را در بر می گیرند. به عبارتی بازه ی فرکانسی بین 300 MHz تا 300Giga HertZ  را می پوشانند. به علاوه امواج الکترومغناطیسی با طول موج کمتر از امواج رادیویی و بیشتر از امواج فروسرخ را، مایکروویو می گویند. با افزایش روزافزون سیستم های مخابراتی، نصب آنتن های گیرنده- فرستنده در نقاط مختلف شهرها رو به افزایش است .هر چند افرادی كه از گوشی تلفن هم راه استفاده می نمایند به طور آگاهانه خود را در معرض تابش امواج ناشی از گوشی قرار می دهند، اما اغلب افراد جامعه به طور ناخواسته تحت تاثیر امواج تولیدی از آنتن ها هستند. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- امواج مایکروویو 9
2-2- مروری بر تحقیقات انجام گرفته بر تأثیر امواج مایکروویو 10
2-2-2- اثر امواج مایکروویو روی ژنوم و DNA 10
2-2-3- اثر امواج مایکروویو روی پروفایل لیپیدی 10
2-2-4- اثر امواج مایکروویو بر سلول های مغز استخوان و خون 11
2-2-5- اثر امواج مایکروویو روی عملکرد دستگاه تناسلی 11
2-2-6- اثر امواج مایکروویو روی برخی هورمون ها و عناصر 11
2-3- استرس اکسیداتیو 12
2-3-1- رایکال های آزاد 12
2-3-1-1- پراکسیداسیون لیپیدها 13
2-3-2- دفاع آنتی اکسیدانی 14
2-3-2-1- سوپراکسید دیسموتاز 14
2-3-2-2- کاتالاز 14
2-3-2-3- گلوتاتیون پراکسیداز 14
2-4- اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از امواج مایکروویو تلفن همراه 15
2-5- مواد محافظتی بکار رفته در استرس اکسیداتیو ناشی از مواجهه با امواج مایکروویو 16
2-5-1-Meletonin  16
2-5-2-Caffeic acid phenethyl ester  17
2-5-3- Gingko biloba 17
2-5-4- ویتامین C و E 17
2-5-5- سیر 17
2-6- سلنیوم 18
2-6-1- اعمال آنتی اکسیدانی ترکیبات سلنیوم 18
2-6-1-1- مکانیسم های آنتی اکسیدانی غیر آنزیمی سلنیوم 19
2-6-1-2- مکانیسم های آنزیمی آنتی اکسیدانی و غیر آنتی اکسیدانی سلنیوم 20
2-6-2- جذب سلنیوم 21
2-6-3- انتقال و ذخیره سازی سلنیوم 21
2-6-4- دفع سلنیوم 21
2-6-5- مسمومیت با سلنیوم 22
2-7- نانوسلنیوم 22
2-7-1- مزایای نانوسلنیوم 23
2-7-2- مزیت نانوذرات دارویی 23
2-8- تفاوت ترکیبات سلنیوم با نانو ذرات سلنیوم 23
2-9- آشنایی با نانوتکنولوژی 25
2-9-1- نانوذرات 25
2-9-2- مزایای نانوذرات 26
2-9-3- روش تولید نانوذرات 26
منابع