خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بازار سهام و شاخص های ارزیابی آن با فرمت docx در قالب 56 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در خلال دهه های گذشته، اثرات متقابل بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان موضوع مورد علاقه محافل دانشگاهی و مجامع حرفه ای مطرح بوده است. معمولا در چنین محافلی بحث بر سر این است که آیا قیمت سهام بر اساس متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان از قبیل تولید ناخالص داخلی، عرضه پول، نرخ تبدیل ارز و سطح عمومی قیمت ها (تورم) تعیین می شود. بر اساس ادبیات حوزه اقتصاد مالی، سرمایه گذاران معمولا اعتقاد دارند که سیاست های پولی و رویدادهای کلان اقتصادی دارای تاثیرات عمده ای بر روی نوسان پذیری قیمت سهام هستند. این مطلب بدان مفهوم است که متغیرهای کلان اقتصادی می توانند بر روی تصمیمات سرمایه گذای افراد تاثیر بگذارند، به همین خاطر بررسی رابطه میان بازده سهام و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله موضوعات مورد توجه محققان بوده است. مطابق با الگوهای ارزشیابی سهام، قیمت جاری سهام برابر است با ارزش فعلی جریانات نقد آتی آن

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 13
2-2 نقش نظام مالی در فرآیند توسعه اقتصادی 14
2-3- توسعه بازار مالی پیش نیاز رشد اقتصادی با ثبات 17
2-4- نقش بازار های مالی در تشکیل سرمایه ثابت 19
2-5- پس انداز-سرمایه گذاری عامل توسعه بازار های مالی 20
2-6- توسعه بازار مالی 22
2-7- ارتباط میان متغیر های کلان اقتصادی و بازده سهام 26
2-8- شاخص های ارزیابی بازار سهام 34
2-8-1- تعریف شاخص 35
2-8-2- شاخص های ارزیابی بازار سهام 38
2-8-2-1- موارد استفاده عام 39
2-8-2-2- موارد استفاده خاص 39
2-8-3- کاربرد شاخص های قینتی سهام 44
2-8-4- شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 46
2-8-4-1- محاسبه شاخص قیمت سهام در سطح شرکت، صنعت و کل 47
2-8-4-2- محاسبه شاخص کل قیمت سهام 47
2-8-4-3- نحوه تعدیل پایه شاخص در بورس اوراق بهادار تهران 51
2-8-4-4- تعدیل شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران 53
2-8-5- بررسی تاثیر متغیر های خرد اقتصادی بر شاخص قیمت سهام 54
2-8-5-1- رفتار و انتظارات سرمایه گذاری 54
2-8-5-2- اثر پرداخت سود نقدی بر شاخص قیمت سهام 55
2-9- بورس اوراق بهادار 58
2-9-1- نگاه بنیادین به شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
منابع