خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه بازاریابی بانکی و ضرورت آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


بانك ها، شریان حیاتی اقتصاد هر كشورند. تلاش مؤسسات مالی و بانكی در سطح جهان در جهت افزایش كارایی است. باید برای جلب و تشویق مردم به پس انداز، جمع آوری سرمایه های كوچك و به كارانداختن آن ها در رشته های تولیدی وخدماتی، نقش مهمی ایفا كنند. بانك ها به عنوان بازار پول در كنار بازار بورس كه نوعی بازار سرمایه است بخشی از بازار مالی كشور محسوب می شوند و همانطور كه جریان و گردش خون در بدن ضامن حیات انسان است، وجود بانك ها نیز ضامن حیات اقتصادی كشور به شمار می رود. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-2- بازاریابی بانکی 51
2-2-1-بازاریابی 52
2-2-2-ضرورت بازاریابی بانک ها 53
2-2-3-بازاریابی بانکی بانکی 54
2-2-4-مدیریت بازاریابی بانکی بانکی 55
2-2-5-ارزش ویژه نام و نشان تجاری در انتخاب یک بانک 55
2-2-6-رفتار خرید مصرف کننده 56
2-2-7-فرایند تصمیم گیری خرید مشتری 56
2-2-8- نقش و اهمیت تصمیم گیری 57
2-2-9- بازاریابی اجتماعی بانک 57
2-2-10- رسمی سازی بازاریابی 58
2-2-11- آمیزه بازاریابی بانکی 59
2-2-11-1- قیمت 60
2-2-11-2- محصول 61
2-2-11-3- مکان 61
2-2-11-4- تبلیغات 61
2-2-11-5- فرآیند 63
2-2-11-6- کارکنان 63
2-2-11-7- شواهدفیزیکی 63
2-2-12- تصویر ذهنی 64
2-2-13- اهمیت تصویر ذهنی 65
2-2-14- ابعاد تصویر ذهنی 65
2-2-15- تبلیغات بازرگانی 65
2-2-16- انواع تبلیغات از نظر نحوه ایجاد ارتباط 66
2-2-17- پیشبرد فروش 66
2-2-18- انواع پیشبرد فروش 67
2-2-19- اهداف پیشبرد فروش 67
2-2-20- پیشبرد فروش پولی و غیر پولی 67
2-2-21- ماهیت و مفهوم اعتماد 68
2-2-22- اهمیت اعتماد در بازاریابی 68
2-2-23- بانکداری 68
2-2-24- بانکداری در ایران 69
2-2-25- تشکیل بانک مرکزی 69
2-2-26- تاسیس بانک های خصوصی 70
2-2-27- معرفی سازمان مورد مطالعه 70
2-3- پیشینه تحقیق
منابع