خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تاثیر تمرکززدایی مالی بر فقر با فرمت docx در قالب 60 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


فقر یک معضل اجتماعی و اقتصادی است که در طول تاریخ بشری پیامدهای نامطلوبی را در جوامع مختلف ایجاد کرده است. بررسی فقر و عوامل تأثیر گذار بر آن، از جنبه های مختلف اهمیت دارد و قابل بررسی است. در ایران تاکنون مطالعات زیادی در زمینه عوامل مؤثر بر کاهش فقر انجام شده است، ولی به نقش تمرکززدایی مالی توجهی نشده است. در زمینه تأثیر تمرکززدایی بر فقر، مطالعاتی در خارج از کشور انجام شده است که در این قسمت به تعدادی از این مطالعات اشاره می شود.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 12
2-2- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر فقر 13
2-3-  مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر فقر 23
2-4- مطالعات مربوط به تأثیر تمرکززدایی مالی بر نابرابری درآمد 37
2-5- مطالعات مربوط به تأثیر سایر عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد 47
منابع