خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه تعادل عمومی و چارچوب تحلیلی آن با فرمت docx در قالب 79 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تفکر رایج حاکم بر اقتصاد این است که بهبود کارائی انرژی باعث کاهش مصرف انرژی می‏شود، اما هم در ادبیات اقتصاد انرژی و هم در زمینه سیاست‏های انرژی بحث گسترده‏ای در مورد تأثیر واقعی چنین بهبودهایی در کارائی انرژی وجود دارد که متمرکز بر مفهوم اثرات بازگشتی است که در آن، اثرات بازده انتظاری ناشی از بهبود کارائی انرژی روی شدت انرژی، در نتیجه عکس‏العمل سیستم‏های اقتصادی به کاهش در قیمت موثر  (قیمت ضمنی )  خدمات انرژی (همزمان با بهبود کارائی انرژی) کاهش می‏یابد. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1. مقدمه 70
2-2. تعادل عمومی 71
2-2-1. مقدمه‏ای بر تئوری تعادل عمومی 71
2-2-2. چارچوب تحلیلی مربوط به تئوری تعادل عمومی 73
2-3. طبقه‌بندی مدل‌‌های تعادل عمومی قابل محاسبه 83
2-4. ساختار ماتریس حسابداری اجتماعی و مدل تعادل عمومی قابل محاسبه 90
2-4-1. ساختار ماتریس حسابداری ـ اجتماعی (SAM) 91
2-4-1-1. حساب رشته فعالیت‏ها 93
2-4-1-2. حساب كالا و خدمات 93
2-4-1-3. حساب عوامل تولید 94
2-4-1-4. حساب نهادها 94
2-4-1-4-1. حساب خانوارها 94
2-4-1-4-2. حساب شرکت‏های غیرمالی (صاحبان سرمایه) 95
2-4-1-4-3. حساب دولت 95
2-4-1-4-4. حساب دنیای خارج 95
2-4-1-5. حساب پس‏انداز – سرمایه‏گذاری (انباشت سرمایه) 96
2-4-2. تبیین ساختار طراحی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه 96
2-4-2-1. ساختار قیمت‌ها 96
2-4-2-2. تبیین ساختار فعالیت‌های تولیدی 98
2-4-2-3. ساختار نهادها 99
2-4-2-4. تبیین ساختار كالاها و خدمات 100
2-4-2-5. ساختار قیود (شرایط تسویه بازار یا قواعد بستن) 103
2-4-2-5-1. قیود مربوط به بازار عوامل (بستن خرد) 103
2-4-2-5-2. قیود مربوط به تراز دولت (بستن کلان) 105
2-4-2-5-3. تراز دنیای خارج (بستن کلان) 106
2-4-2-5-4. تعادل سرمایه‌گذاری و پس‌انداز (بستن کلان) 107
2-4-3. تبیین معادلات مدل تعادل عمومی قابل محاسبه 111
2-4-3-1. معادلات مربوط به بلوک تولید 116
2-4-3-1-1. معادلات مربوط به لایه اول تولید 117
2-4-3-1-2. معادلات مربوط به لایه دوم تولید 118
2-4-3-1-3. معادلات مربوط به لایه سوم تولید 119
2-4-3-2. معادلات مربوط به بلوک تجارت خارجی 122
2-4-3-3. معادلات مربوط به نهادها (خانوار، شرکت‏ها، دولت و دنیای خارج) 126
2-4-3-4. معادله مربوط به بلوک سرمایه‏گذاری و شاخص قیمت 129
2-4-3-5. بلوک مربوط به قیود 130
2-5. نحوه اندازه‏گیری اثرات بازگشتی 131
جمع‏بندی 133  
منابع