خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رفتار مصرف کننده و تئوری آن با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در تئوری های اقتصاد خرد بحث راجع به رفتار مصرف کننده مفصل بوده و از دیدگاههای مختلف این رفتار مورد ارزیابی قرار گرفته است  در بسیاری از متون با استفاده از تکنیک  ساده سازی ، یک حالت انتزاعی را که - فقط مصرف کننده با دو کالا مواجه است -  در نظر گرفته و رفتار اقتصادی واحد مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهند  درصورتیکه در برخی دیگر از متون یا مقالات اقتصادی  یک حالت کلی -  که در آن مصرف کننده به دنبال تصمیم گیری و انتخاب کالاها از میان تعداد زیادی از کالاها است -  مورد  بررسی قرار گرفته است 

 

 

 

فهرست مطالب
: تئوری رفتار مصرف کننده ( حالت سیستمی )
2-1- مقدمه   20 
2-2- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت دو کالایی  20
2-3- بررسی رفتار مصرف کننده در حالت n کالایی  22 
2-4- محدودیت بودجه(جمع پذیری )  31
 2-5- تابع مطلوبیت جمع پذیر  32
2-5-1- تابع مطلوبیت جمع پذیرقوی  33  
 2-5-2- توابع مطلوبیت جمع پذیرضعیف    33
2-6- توابع مطلوبیت تفکیک پذیر  34
 2-6-1- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر قوی  34     
  2-6-2- تابع مطلوبیت تفکیک پذیر ضعیف  34
2-7- مفهوم جمع پذیری روی کالاها  35 
2-8- سیستم مخارج خطی ( LES )   36
2-9- دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل  39 
 2-9-1- کشش های قیمتی و درآمدی در مدل تقریب خطی تقاضای تقریباً ایده آل 44
 2-9-2- قیود تئوریکی دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل  47 
 2-9-3- برخی از مهمترین خصوصیات دستگاه معادلات تقاضای تقریباً ایده آل  
منابع