خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سرمایه گذاری و انواع آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مطالعات اقتصاد دانان بیان گر آن است که رشد درآمد سرانه را نمی توان به تنهایی مربوط به افزایش نیروی کار و موجودی سرمایه ی شاغل و به کار رفته تلقی کرد، توافق کلی به این نکته وجود دارد که بخش مهمی از رشد مشاهده شده نتیجه مسلم پیشرفتهای فنی است، به طوری که اکنون برخورداری از منابع اولیه ی رایگان و نیروی کار ارزان رفته رفته اهمیت خود را به عنوان مزیت نسبی در تولید و تجارت از دست داده است (امینی، 386). بنابراین تمام کشورها تلاش می کنند تا با روش های تولید از طریق گسترش قابل ملاحظه ی فعالیت های تحقیق و توسعه ی داخلی و جذب تحقیقات خارجی به تدریج ظرفیت های اقتصادی خود را به تولید محصولات متنوع تر اختصاص دهند (شاه آبادی، 384).

 

 

 

فهرست مطالب
بازده سرمایه گذاری 29
2-3-1 مقدمه 29
2-3-2 سرمایه گذاری 31
2-3-3 انواع سرمایه گذاری 31
2-3-4 محیط سرمایه گذاری 33
2-3-5 ابزار های قابل معامله 34
2-3-6 فرآیند سرمایه گذاری 35
2-3-7 بازده 37
2-3-8 اجزای بازده 37
2-3-9 عوامل مؤثر بر ریسك و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی 39
2-4  پیشینه تحقیق 47
1-2-4) تحقیقات داخلی  47
2-2-4) تحقیقات خارجی
منابع