خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عوامل اقتصادی و مطالعات مربوط به آن با فرمت docx در قالب 32 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل، نقش تعیین کننده ای در رشد و توسعه ی اقتصادی هر کشوری ایفاء می کند این مسأله به خوبی روشن می سازد که برای جذب سرمایه گذاری، به یک فضای امن اقتصادی که بتواند با کاهش نااطمینانی، بازدهی سرمایه گذاری را افزایش دهد، نیازمندیم تا قبل از توجه اقتصاددانان نهادگرا، صرفاً عوامل سنتی و اقتصادی اثرگذار بر متغیرهای اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت اما از اواسط دهه ی 1960، اقتصاددانان نهادگرا عواملی مانند عوامل اقتصادی، نبود فساد، امنیت فردی و اجتماعی و بی ثباتی سیاسی را به عنوان شاخص های اطمینان و اعتماد، در کنار عوامل غیرنهادی در مطالعات خود مطرح کردند که تأثیر بسزایی بر سرمایه گذاری دارد (برونتی و ودر ، 1998) 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 7 
2-2- مطالعات مربوط به عوامل اقتصادی 7 
2- 3- مطالعات موجود با در نظر گرفتن عوامل نهادی 17
2- 4-  جمع بندی
منابع