خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فرسایش خاک و اثرات آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


استفاده اقتصادی از منابع خاک یک دغدغه ی اساسی است، زیرا زمین یک نهاده ی ضروری در کشاورزی است، بدین معنا که بدون کاربرد آن هیچ محصولی تولید نخواهد شد.  این موضوع به ویژه برای کشورهای در حال توسعه بیشتر صدق می کند که در آنجا نهادهای غیر کار در کشاورزی ناچیز بوده و زمین کشاورزی منبع خیلی مهم و اساسی برای بقاء اکثریت وسیعی از جمعیت است (باربیر ، 2003). کشاورزی در این کشورها نه تنها یک فعالیت اقتصادی بلکه همچنین یک روش زندگی است. از این رو، زمین کشاورزی دارای اهمیت بسیاری است که رفاه اجتماعی بر آن بنا شده است. در فرآیند استفاده از زمین، کشاورزان زمین را در معرض انواع مختلف تخریب (فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی) قرار می دهند. در نتیجه این منبع خیلی مهم تحت تخریب مداوم است و توان حاصلخیزی بلند مدت آن کاهش می یابد. در اصطلاح اقتصادی تخریب خاک باعث کاهش ویژگی های زمین در ارتباط با کارکرد های ویژه ی دارای ارزش آن می شود (اسکر، یاداف ، 1996).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1 مقدمه 13
2-2 اقتصاد فرسایش خاک 13
2-2-1 دیدگاه تاریخی 14
2-2-2 اقتصاد حفاظت از خاک و آّب 15
2-2-3 اثرات فرسایش بر حاصلخیزی و درآمد 16
2-3 مقایسه منافع و هزینه‎های پروژههای حفاظت آب و خاک 18
2-3-1 مفهوم تحلیلهای مالی و اقتصادی 18
2-3-2 معیارهای مقایسه هزینه‎ها و منفعت‎ها در پروژه‎های حفاظت آب و خاک 19
2-4 ارزیابی اقتصادی 21
2-4-1 مفاهیم اساسی ارزیابی اقتصادی 22
2-4-2 شاخص‎ها و معیارهای ارزیابی اقتصادی 23
2-4-2-1 ارزش خالص فعلی(NPV) 23
2-4-2-2 نسبت منافع- هزینه 24
2-4-2-2-1 فایده‎های طرح 24
2-4-2-2-1-1 فایده‎های مستقیم یا اولیه 25
2-4-2-2-1-2 فایده‎های غیرمستقیم (معطوف به غیر) 25
2-4-2-2-2 هزینه‎های طرح 25
2-4-2-2-2-1 هزینه‎های مستقیم 25
2-4-2-2-2-2 هزینه‎های وابسته 26
2-4-2-3 نرخ بازده (IRR) 26
2-4-2-4 رابطه بین معیارهای تنزیلی 27
2-4-2-5 دوره بازگشت سرمایه (PBP) 27
2-4-2-6 روش تحلیل نقطه سربسر 28
2-5 پیشینه تحقیق 29
منابع