خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ریسک مالی و مدیریت ریسک با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


 بانک‌ها نقش مهمی در اقتصاد کشور بر عهده دارند که شامل تجهیز منابع، واسطه گری و تسهیل جریان پرداخت و تخصیص اعتبار به دریافت کننده تسهیلات است. بانک در این زمینه نقش واسطه را داراست. به گونه ای که پول را از سپرده گذار که موقتاً کاربردی برای پول خود ندارد، اخذ کرده و در اختیار متقاضیان تسهیلات که قادرند استفاده کارآمدتری از آن بکنند قرار می‌دهد. در این مرحله سودی به سپرده گذار تعلق می‌گیرد و از وام گیرنده نیز سودی در قالب بهره دریافت می‌شود. مابه االتفاوت این دو نرخ، سهم بانک است که بایستی حداقل کفاف مخارج بانک را بدهد. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 9
2-2-تعریف ریسک 11
2-3-1- ریسك مالی 13
2-3-2- ریسکهای غیر مالی 15
2-4- مدیریت ریسك 16
2-5- اعتبارسنجی 20
2-6- معیارهای امتیازدهی اعتباری 23
2-6-1- معیار c5 23
2-6-2- معیار p5 24
2-6-3- معیار LAPP 25
2-7- رتبه‌بندی اعتباری و امتیاز دهی اعتباری 26
2-7-1- انواع رتبه‌بندی 28
2-7-1-1- رتبه‌بندی خارجی 29
2-7-1-2- رتبه‌بندی داخلی 29
2-8- سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانكی 31
2-8-1- مفهوم سامانه اعتبارسنجی بانکی 32
2-8-2- چهارچوب ارزیابی اعتباری 33
2-8-3- برخی ویژگی‌های سامانه اعتبارسنجی 35
2-9- مزایای عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی 36
2-10- گردش اطلاعات در سامانه اعتبارسنجی 37
2-11- موسسات رتبه‌بندی اعتباری 38
2-11-1- موسسات رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی 38
2-11-2- موسسات اعتبارسنجی اشخاص حقیقی 41
2-12- مروری بر مطالعات انجام شده 43
2-12-1- مقدمه 43
2-12-2- مطالعات داخلی 44
2-12-3- مطالعات خارجی 46
منابع