خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سرمایه گذاری و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در میان بازارهای مالی كه وظیفه تنظیم جریان پولی متناسب با میزان فعالیت های اقتصادی را برعهده دارند،بازار سرمایه با كمك به تامین منابع مالی درازمدت شركتهانقش به سزایی در افزایش حجم سرمایه گذاری ها وبه دنبال آن رشد اقتصادی درون زا وپایدار خواهد داشت بازارسرمایه با فراهم آوردن انگیزه های قوی تر برای پس اندازها و سرمایه گذاری ،در مقابل شیوه های دیگر،زمینه را برای به حركت درآوردن سرمایه های داخلی و فعالیت های سودآور اقتصادی وارزش آفرین وتوزیع عادلانه ثروت مهیا می سازد در این باره مطالعه روشهای تامین منابع مالی توسط شركتها در بازار سرمایه وبه ویژه بورس اوراق بهادار از اهمیت خاصی برخورداراست (طالب نیا و ثابتی ،1385،  12) 

 

 

 

فهرست مطالب
مبانی نظری سرمایه گذاری  و شیوه های تامین مالی
2-7) سرمایه گذاری 52
2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری 54
2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری  55
2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی58
2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی)  59
2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی 59
2-10)مالیات و حسابداری 
منابع