خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه عوامل پدید آورنده فساد اداری با فرمت docx در قالب 41 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


فساد اداری به مثابه یک بیماری مزمن با عوارض گسترده و وخیم میباشد که به منظور درمان و مقابله با فراگیر شدن آن، میبایست زمینه ها و عوامل پیدایی و علل شیوع آن، به دقت شناخته شود. در غیر این صورت استفاده از هر نوع درمان خود سرانه و بدون آگاهی نه تنها مایه بهبودی نخواهد بود؛ بلکه ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. از جمله اهداف مهم این تحقیق نیز، ارائه راهکارهای عملی برای مقابله با فساد اداری میباشد. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 60
3-1- عوامل فساد اداری در مطالعات مدیریت 60
3-2- عوامل فساد اداری از دیدگاه قرآن و حدیث 64
3-2-1-  عوامل شخصی 64
3-2-1-1- تأمین نیازهای زیستی 65
3-2-1-2- کسب منزلت و قدرت 68
3-2-1-3- فزون خواهی و رفاه طلبی 71
3-2-1-4- فقدان ایمان و عدم التزام  به اصول شرعی 74
3-2-2- عوامل اقتصادی 76
3- 2-3- عوامل فرهنگی و اجتماعی 81
3-2-4- عوامل قضایی 86
3-2-5- عوامل سیاسی و اداری 88
منابع