خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فرق دینی در جمهوری آذربایجان با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


شناخت ویژگیهای جمعیتی هرکشوری پایه و اساس هرگونه برنامه ریزیهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می باشد و تا زمانی که سرشماریها و مطالعات آماری علمی انجام نشود امکان هرگونه تصمیم گیری برای مسئولین کشوری و حتی لشگری سلب می شود و محققان علوم اجتماعی نیز امکان بررسیهای دقیق را نخواهند داشت. یکی از معضلات اجتماعی کشورهای جهان سوم از جمله جمهوری آذربایجان، نبود آمارهای دقیق بر پایه اصول علمی شناخته شده در محافل علمی و دانشگاهی می باشد. سرشماریهای منظم صورت نمی گیرد و آمارها بر اساس خواست و سیاستهای حکومتها دستکاری می شوند  و مطابق با سلایق و اهداف سیاسی – امنیتی خود توصیف ، تحلیل و تفسیر می گردند. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه  33
2. آمارهای جمعیتی34  
2-1. امید به زندگی  36
2-2. ازدواج و طلاق  36
2-3. جمعیت شهری و روستایی 37 
2-4. نرخ زاد و ولد 37
3. جمعیت شیعیان  38
3-1. اختلافات آماری38 
4. فرق دینی 39 
4-1. پراکندگی جغرافیایی جمعیت شیعیان 39 
4-2. پراکندگی جغرافیایی جمعیت اهل سنت 40
4-3. تفاهم و تنازع اقوام و مذاهب در جمهوری آذربایجان 44 
4-3-1. روابط میان شیعیان و سنی ها 44
4-3-2. روابط میان شیعیان و سلفی ها 44 
4-4. فرق دینی غیر اسلامی  45 
4-5. طریقت های غیر رسمی50 
4-6. گروهها و مجامع دینی 50   
5. اقوام 51 
5-1. تنوع قومیتی در جمهوری آذربایجان 51 
5-2. گروههای قومی  52
5-3. اقلیتهای قومی    53
5-4. ارامنه و ترکیب قومی منطقه قره باغ   
منابع