خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کردستان و الگوی تجربی محصولات کشاورزی با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


برای بررسی اثر آب و هوا بر عملکرد محصول همان طور که قبلا توضیح داده شد تولید محصولات گندم، جو و نخود و عدس در سطح شش شهرستان صورت می گیرد لذا جهت برآورد توابع عملکرد و ریسک عملکرد (در مطالعه حاضر) می توان از تکنیک های برآورد داده های سری زمانی بهره گرفت که در ادامه به طور مختصر توضیح داده می شود. سری‌های زمانی، یکی از مهمترین داده‌های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی است.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 30
2-2- تابع تولید تصادفی جاست و پاپ 30
آب و هوای استان کردستان 31
2-4-2- الگوی تجربی توابع ریسک عملکرد محصولات مورد نظردر استان کردستان 38
2-4-4- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان سقز 43
2-4-5- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان بانه 45
2-4-6- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان قروه 47
2-4-7- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان بیجار 49
2-4-8- الگوی تجربی تابع عملکرد محصولات گندم، جو ،نخود و عدس در شهرستان مریوان 51
2-5- سناریوسازی براساس سال پایه 53
2-6- نوع تحقیق ونحوه ی جمع آوری داده ها 55
منابع