خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گزارشگری مالی و سودآوری با فرمت docx در قالب 36 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی و تصمیم گیری اقتصادی آگاهانه است. صاحبان سرمایه، اعتباردهندگان وسایر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید، فروش، نگهداری سهام، اعطای وام، ارزیابی عملکرد مدیران و تصمیم گیری های اقتصادی مهم  به اطلاعات مالی مربوط و قابل فهم نیاز دارند. پیش بینی، عاملی کلیدی در تصمیم گیری اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و دیگر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. از آنجایی که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از سود به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت ها استفاده می‌کنند و باتوجه به این که میزان سود آوری یک شرکت از مهمترین معیارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران است لذا  آنان تمایل به اندازه گیری میزان سودآوری آتی دارند تا نسبت به نگهداری یا فروش سهام خود تصمیم گیری کنند. آنان با پیش بینی سود، نسبت به وضعیت یک شرکت قضاوت می‌کنند. زیرا در اصل تفاوت در این پیش بینی هاست که تخصیص منابع سرمایه به بخش ها و واحدهای مختلف تجاری را تعیین می‌کند و این موضوع برای سرمایه گذران اهمیت دارد. 

 

 

 

فهرست مطالب
2- 1- مقدمه 14
2- 2- مبانی نظری پژوهش 15
2-3- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی 16
2-4- تعریف پیامد اقتصادی 17
2-4-1- پیامد‌های اقتصادی گزارش‌های مالی 17
2-5- تعریف پیش بینی و اهداف آن 18
2-6- سود آوری 18
2-7-  قابلیت پیش بینی سود 19
2-7-1- اهمیت سود هر سهم 19
2-8- سود به عنوان معیاری برای پیش بینی 19
2-9- سود تحقق یافته هر سهم (EPS) 20
2-10- سود تحقق یافته هر سهم طی دوره 20
2-11- سود اقتصادی 21
2-12- سود حسابداری 22
2-13- مقایسه بین روشهای مبتنی بر پیش بینی و مبتنی بر واقعیت در عامل سود 22
2-14- مفهوم سود 23
2-15- ثبات نسبی سودآوری 23
2-16- سود هر سهم 24
2-17- نسبت های سود دهی 24
2-17-1- نسبت سود هر سهم  (EPS) 25
2-17-2- نسبت قیمت به سود هر سهم  (P/E) 25
2-17-2-1- کاربرد نسبت (P\E) 26
2-17-2-2- رشد سود 26
2-17-2-3- نسبت سود تقسیمی هر سهم 26
2-18- تحلیل نسبت P/E و  E/P سود هر سهم 27
2-19- درآمد برای هر سهم 28
2-20-  تورم 28
2-20-1- تعریف تورم از دیدگاه  گونتربورگر 29
2-20-2- تعریف تورم از دیدگاه محسن دستگیر 29
2-21- طبقه بندی تورم ها بر مبنای درجه شدت تورم 30
2-22- طبقه بندی تورم ها بر مبنای نسبت افزایش قیمت ها به افزایش حجم پول 31
2-23- رابطه تورم و پول 32
2-24- عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر تورم 33
2-25- نرخ ارز 34
2-26- تعریف بورس اوراق بهادار 35
2-26-1-  قیمت اوراق بهادار به عنوان پیش بینی کننده سود حسابداری 35
2-27- شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ((TEPIX  36
2-27-1- روش ها و مبانی ارزیابی سهام 37
2-28- ارزیابی سهام  از طریق سود آوری (بورس) 38
2-29- حد نوسانات قیمت 39
2- 30- نسبت ارزش بازار به دفتری 39
2- 31- پیش بینی سود، محتوای اطلاعاتی دارد 39
2- 31- جایگاه کیفیت سود 41
2- 32- افزایش تورم و کاهش کیفیت سود شرکت ها 42
2-33- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته 42
2- 33- 1- تحقیقات داخلی 42
2- 33- 2-  تحقیقات خارجی 44
منابع