خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه حوضه لسبو و جغرافیای آن با فرمت docx در قالب 8 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


حوزه لسبو در محدوده طول شرقی 50 درجه، 5 دقیقه، 47 ثانیه تا 50 درجه، 16 دقیقه، 2 ثانیه و عرض شمالی 36 درجه، 40 دقیقه، 8 ثانیه تا 36 درجه، 48 دقیقه، 23 ثانیه واقع شده است. گستردگی منطقه در عرض جغرافیایی 75/11 دقیقه است. حوزه لسبو از زیر حوزه‎های حوزه بزرگ پلرود بوده و در بخش جنوبی این حوزه قرار گرفته است. منطقه تحت مطالعه لسبو از سمت غرب و شرق محدود به حوزه‎های لیه چاک و لته رود و از سمت شمال و جنوب محدود به زیر حوزه‎های چاکرود منتهی به پلرود و زیر حوزه‎های شاهرود می گردد.

 

 

 

فهرست مطالب
3-1 مقدمه 36
3-2 منطقه مورد مطالعه 36
3-2-1 موقعیت جغرافیایی منطقه و ویژگی‎های کلی آن 36
3-2-2 روستاهای واقع در منطقه لسبو 36
3-2-3 پارامترهای عمومی منطقه 37
3-2-4 شکل حوزه 37
3-2-5 ارتفاع متوسط حوزه 38
3-2-6 شیب حوزه 39
منابع