خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه داده در سلول و نگهداری آن با فرمت docx در قالب 63 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


فن آوری آرایه سوئیچ فیوزهای قابل برنامه ریزی چند باره، انقلابی نوین را در عرصه طراحی دیجیتال به وجود آورد كه مفهوم طراحی دیجیتال را دچار تحولی عظیم در عرصه های دیدگاه معماری، حجم طراحی، سرعت و نوع نگرش به طراحی دیجیتال نموده است. 

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- معرفی گیت قابل برنامه ریزی میدانی FPGA 10
2-2- معرفی حافظه ها شامل SRAM  و DRAM 11
2-3- ساختار داخلی سلول حافظه 13
2-3-1 سلول حافظه 6 ترانزیستوری پایه 13
2-3-2 نوشتن داده در سلول 14
2-3-3 نگهداری داده در سلول 16
2-3-4 خواندن داده از سلول 17
2-4- معرفی حاشیه نویز ایستای خواندن و جریان سلول 18
2-5- سلول بهبود یافته 20
2-5-1 نوشتن در سلول جدید 21
2-5-2 نگهداری داده در سلول جدید 24
2-5-3 خواندن داده از سلول جدید 26
2-6- بررسی سلول جدید ارائه شده از دیدگاه تاخیر در خواندن و نوشتن 26
2-6-1 تأخیر نوشتن در سلول 26
2-6-2 تاخیر خواندن داده از سلول 30
2-7- بررسی جریان نشتی در سلول حافظه 33
2-8- بررسی برخی سلول های ارائه شده 35
2-8-1 سلول با نشتی پایین و آگاه به صفر 39
2-8-2 سلول SRAM سخت شده نسبت به صفر 39
2-9- بررسی سلول بهبودیافته 43
2-10- بررسی چالش جریان نشتی 55
منابع