خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


از دیدگاه شهید مطهری، اسلام، مکتبی جامع‌گرا و جامعه‌ساز است که داعیه رهبری انسان‌ها و هدایت آنان را در زندگی اجتماعی دارد. و برای انجام این منظور در جهت برقراری روابط سالم اقتصادی، در جامعه، احکام و قوانین اقتصادی بسیاری را وضع و یا امضاء نموده است.  از این رو به اعتقاد وی، اسلام از دو طریق با اقتصاد رابطه و پیوند دارد، یکی از راه مستقیم و بدون واسطه، بدین صورت که اسلام یکسری مقررات اقتصادی درباره‌ی مالکیت، مالیات‌ها و غیره دارد که در حقیقت می‌توان گفت بخش عظیمی از آموزه‌های دینی را مباحث اقتصادی تشکیل می‌دهد. و این چیزی نیست که کسی بتواند به انکار آن به پردازد، زیرا: کتب فقهی که در این زمینه‌ی سالیان متمادی در حوزه‌ی‌های دینی مورد نقد و بررسی دانش‌پژوهان علوم اسلامی قرار می‌گیرد، از قبیل کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب الوکاله، کتاب الرهن، کتاب الدرث، کتاب الهبه، کتاب الوقف و کتبی دیگر از این نوع بسیار است. با توجه به این انبوه کتب و ما بحث مربوط به اقتصاد است که به اعتقاد وی« اصل« نؤمن ببعض و نکفر ببعض» که قرآن برآن تصریح دارد و مؤمنین را از آن برحذر می‌دارد، مانع از این است که برخی از آموزه‌های اسلام پذیرفته شود و برخی دیگر مورد بی‌مهری قرار گیرد. » (مطهری: 1368، 16). 

 

 

 

فهرست مطالب
4- دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری 51
4-1- تفیکیک میان روابط طبیعی و روابط اعتباری 52
4-2- واقع‌گرایی در نظام اقتصادی اسلام 54
4-3- نگاه آرمانی به انسان در‌اندیشه‌ی توحیدی 57
4-4- توسعه‌ی انسانی 59
4-5- توسعه‌ی اقتصادی 59
4-6- اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری 61
4-7- نقش و جایگاه حکومت در فرآیند نظام اقتصادی 62
4-8- مبانی نظام اقتصادی اسلام از نظر شهید مطهری 63
4-8-1- اصالت داشتن فرد و جامعه 63
4-8-2- مالکیت مختلط 65
4-8-3- تفسیر دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی آزادی اقتصادی 67
4-8-4- رعایت مصالح در فعالیت‌های اقتصادی 69
4-8-5- هم‌یاری 69
4-9- اهداف نظام اقتصادی از نظر شهید مطهری 70
4-9-1- تربیت و هدایت جامعه 71
4-9-2- برقراری امنیت 71
4-9-3- استقلال اقتصادی 72
4-9-4- اقتدار اقتصادی 73
4-9-5- رشد اقتصادی 74
4-9-6- عدالت اجتماعی- اقتصادی 75
4-9-7- اختیارات دولت 78
4-9-7-1- سیاستگذاری در جهت اهداف نظام 79
4-9-7-2- وضع مالیات 80
4-9-7-3- بهره‌برداری از زمین‌های عمومی 81
4-9-7-4- اداره‌ی انفال 81
منابع