خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه گلخانه و انواع آن با فرمت docx در قالب 35 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


هدف از احداث گلخانه ایجاد محیطی است که در آن بیشینه رشد با کمترین هزینه تأمین شود. بیشینه رشد مستلزم تأمین پارامترهای محیطی نظیر دما، رطوبت، نور و کنترل بیماری ها و آفات می باشد. با توجه به پدیده فتوسنتز و نیز استفاده گلخانه در فصول و مناطق سردسیر، شدت تابش نور از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود نور کافی و همچنین گرمای تولید شده به واسطه اثر گلخانه ای شرایط مطلوب را برای پدیده فتوسنتز ایجاد می نماید. اهمیت این موضوع در مناطقی که شدت تابش نور با زاویه پایین و مدت کوتاه رخ می دهد بیشتر می باشد. به همین جهت دو پارامتر اصلی گلخانه یعنی زاویه سقف و همچنین جهت قرارگیری گلخانه برای دستیابی به بیشینه نور داخل گلخانه وابسته است، لذا جهت قرارگیری گلخانه برای مناطق پایین-تر از 40 درجه شمالی می باید در امتداد شمالی جنوبی قرار گیرد که این نکته شامل گلخانه های کشور ما نیز می گردد (صادقی و فرقانی، 1382).

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 9
2-2-گلخانه 9
2-2-1- انواع گلخانه 9
2-2-1-1- نوع تولید 10
2-2-1-2- نوع کشت 10
2-2-1-2-1- گلخانه های خاکی 10
2-2-1-2-2- گلخانه های هیدروپونیک 11
2-2-1-2-2-1- سامانه های هیدروپونیک مایع 13
2-2-1-2-2-2- سامانه های دانه بندی شده یا خاک دانه دار 13
2-2-1-2-2-3- سامانه های هیدروپونیک باز 14
2-2-1-2-2-4- سامانه های هیدروپونیک بسته-چرخشی 14
  2-2-1-2-2-5- مزایای سامانه های هیدروپونیک 14
  2-2-1-2-2-6- معایب سامانه های هیدروپونیک  15
  2-2-1-3- جنس سازه 16
  2-2-1-3-1- گلخانه های چوبی 16
  2-2-1-3-2- گلخانه های نیمه فلزی 17
  2-2-1-3-3- گلخانه های فلزی یا مدرن 17
  2-2-1-4- دهانه 17
  2-2-1-4-2- گلخانه های مجزا 17
  2-2-1-4-3- گلخانه های دوقلو 18 
2-2-1-4-4- گلخانه های به هم پیوسته 18
2-2-2- مزایای کشت گلخانه ای 19
2-3- خیار 20
 2-3-1- ازدیاد خیار 21
 2-3-2- شرایط محیطی رشد خیار 21
 2-3-3- برداشت و نگهداری خیار 22
2-4- گوجه فرنگی 23
2-4-1- ارقام گوجه فرنگی 23
2-4-2- شرایط محیطی رشد گوجه فرنگی 24
 2-4-3- برداشت و نگهداری گوجه فرنگی 25
2-5- توت فرنگی 25
2-5-1- ارقام توت فرنگی 25  
2-5-2- ازدیاد توت فرنگی 26
2-5-3- شرایط محیط و خاک رشد توت فرنگی 27
 2-5-4- برداشت و نگهداری توت فرنگی 28  
2-6- انرژی 29
2-6-1- شاخص های انرژی 29
 2-6-1-1- نسبت انرژی 30
2-6-1-2- بازده خالص انرژی 30
2-6-1-3- بهره وری انرژی 31
2-6-2- شدت انرژی 31
2-7- مروری بر تحقیقات انجام شده 32
2-7-1- مروری بر پژوهش های کاربردی محصولات گلخانه ای در ایران 32
2-7-2- مروری بر پژهش های کاربردی محصولات گلخانه ای در سایر کشورها 36
منابع