خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مالیات و اهمیت آن با فرمت docx در قالب 53 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


طبق تعریف « علم اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود بشری است » لذا با توجه به محدود بودن منابع و نامحدود بودن خواسته ها و نیازهای بشری، امر تخصیص و بهینه بودن آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است علاوه بر این مسئله، بحث عدالت و توزیع عادلانه درآمدها، دخالت دولت را در اقتصاد لازم و ضروری می-سازد بدین ترتیب اقتصاد بخش عمومی و مالیه عمومی مطرح می شود «اقتصاد بخش عمومی اثرات سیاست های مالی، سیاست های مالیاتی و مخارج دولت را بر موضوعاتی چون تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و درنهایت، ثبات اقتصادی مورد توجه قرار می دهد » 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 11
2-1- تعریف، مفهوم کلی و اهمیت مالیات 13
2-2- پایه مالیاتی 13
2-3- نرخ مالیات و انواع آن 14
2-4- بار مالیاتی و تعلق واقعی مالیات 15
2-5- اصول مالیات 15
2-6- امتیاز، پرهیز و فرار مالیاتی 16
2-7- انواع درآمدهای دولت 17
2-8- بررسی ضرورت مالیات در اقتصاد  18
2-9- مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم وجوه تمایز آنها 20
2-10-  انواع مالیاتها 22
2-10-1-  مالیات بر درآمد وثروت  23
2-10-2-  مالیات بر کالاها و خدمات 23
2-10-3- مالیات بر سازمانها  25
2-10-4- مالیات بر رهن  26
2-10-5- مالیات در اقتصاد جهانی  27
2-11- بررسی نقش مالیاتها در تخصیص منابع، تصحیح و تثبیت فعالیتهای اقتصادی28
2-12- اختلالات در تخصیص منابع وکاهش رفاه و رشد اقتصادی30
2-13- سیاستگذاری و اصلاح نظام مالیاتی در کشورهای در حال توسعه31
2-14- اثرات عامل مالیات در یک مدل دو بخشی رشد درونزا31
2-15- بررسی مالیات از جنبه های انگیزه و منابع32
2-16- مسأله انتقال مالیاتها32
2-17- ظرفیت مالیاتی33
2-17-1- تعاریف مختلف از ظرفیت مالیاتی33
2-17-2- ساختار انواع ظرفیت مالیاتی35
2-17-3- عوامل تشخیص ظرفیت مالیاتی جامعه38
2-18- تلاش مالیاتی38
2-18-1- تلاش مالیاتی، تعریف، مفهوم و نحوه محاسبه39
2-18-2- عوامل تعیین کننده تلاش مالیاتی( برسی اجمالی ادبیات مربوطه)39
2-19- سابقه تحقیق42
2-19-1- کارهای انجام شده در داخل کشور42
2-19-2- کارهای انجام شده برای کشورهای در حال توسعه48
2-20-  نتیجه گیری
منابع