خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مهارت های مدیریتی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 45 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


عصر کنونی، عصر دانش و توانایی است، همان گونه که تافلر در کتاب های موج سوم و جابه جایی در قدرت نیز مطرح کرده، عامل قدرت و جابجایی در دنیای امروزی که دوره موج سوم و پست مدرنیسم لقب گرفته است، دانش و دانائی است، به همین دلیل امروزه توسعه از محور اقتصادی به محور اطلاعاتی و دانائی تبدیل شده است و چنانچه اندیشمندان گفته اند سازمان های هزاره سوم از مفاهیم جدیدی همچون مدیران دانش، کارکنان دانش مدار، سازمان های دانش آفرین، یادگیرنده و یاد دهنده صحبت می کنند. در عصر حاضر، توسعه منابع فکری، انسانی و مدیریت دانش به عنوان راز بقا و ماندگاری سازمان ها و جوامع تلقی می شود و مهمترین چالش در عرصه کسب و کار، بهرمندی از نیروی انسانی هوشمند، مستعد، توانمند و شایسته می باشد. از آنجا که سازمانها در آینده با چالش های رقابتی فزاینده ای مواجه خواهند شد و برای مدیریت این چالش ها، نیاز به مدیرانی شایسته تر و اثر بخش تر از مدیران فعلی خواهند داشت، لذا در سازمان های آینده نگر و آینده ساز مدیریت استعدادها و جایگزین پروری هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه
مبانی نظری
مفهوم شناسی مهارت های مدیریتی
مهارت های فنی
الزامات مهارت های فنی بر اساس مدل كاتز
مهارت های انسانی
الزامات مهارت های انسانی بر اساس مدل كاتز 
مهارت های ادراکی
الزامات مهارت های اداراکی بر اساس مدل کاتز
جزا مهارت انسانی از دیدگاه هرسی  و بلانچارد
انواع مهارت‌های مدیریتی 
مهارتهای برتر مدیریتی وتن  و کامرون 
تاریخچه جانشین پروری
مفهوم شناسی جانشین پروری
هدف اصلی مدیریت کردن استعدادها
برنامه های جایگزین پروری و مدیریت استعدادها 
یکپارچه کردن برنامه‌های توسعه شغلی کارکنان
تشویق برنامه های توسعه پیشگیرانه و قابل پیگیری
ارزیابی راهکارهای تکنولوژی
دشواری‌های برنامه‌های جانشینی 
و...
منابع