خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه وضعیت اقتصادی در جمهوری آذربایجان با فرمت docx در قالب 19 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


         اقتصاد جمهوری آذربایجان در طول حکومت کمونیستها بر پایه سیستم سوسیالیزم پایه ریزی شد و تلاش گردید همچون سایر جمهوریها در یک یا چند محصول خاص بصورت تک محصولی توسعه پیدا کند و این کشور نیز بیشتر در زمینه تولید و عرضه منابع خام نفتی شهرت یافت و به صنایع جانبی نفت همچون پتروشیمی توجه ویژه ای گردید و سایر صنایع و امور کشاورزی و دامداری بصورت سنتی پیش رفت. با هدف ازخودبیگانه ساختن مردم ، پرورش انگور و توسعه تاکستانهای بزرگ و بالتبع تولید وسیع مشروبات سُکر آور در دستورکار حاکمان کمونیستی قرار گرفت بطوریکه این جمهوری به یکی از مناطق اصلی تولید و صادر کنند مشروبات شوروی سابق تبدیل گردید.

 

 

 

فهرست مطالب
اقتصاد در حال گذر   119
 2. شاخصهای اقتصادی  120
 3. کشاورزی و دامداری    122
 4. صنعت و معدن    122
 5. سیستم بانکی و مالی   123
 6.  واحد پول  124
 7. حمل و نقل     125
 8 . نفت و گاز  و انرژی   126
 9. موافقتنامه های نفتی   127
  10. تورم    129
 11. تجارت و سرمایه گذاری خارجی   130
 12. صادرات و واردات   131
 13. وضعیت اسلام گرا ها در اقتصاد جمهوری آذربایجان 
منابع