خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


رشد اقتصادی از جمله اهداف مورد نظر سیاست گذاران اقتصادی و همچنین ملاکی برای سنجش رفاه یک کشور محسوب می شود. سرمایه گذاری به عنوان یک عامل عمده و تأثیرگذار بر فرآیند رشد اقتصادی، زمانی موفقیت آمیز است که سیاست‌های سنجیده کلان اقتصادی در جوی مطمئن و با ثبات پی‌ریزی شود. بنابراین یکی از اهداف سیاست‌های دولت، ایجاد ثبات و اطمینان نسبت به آینده است. حال اگر خود سیاست‌ها به دلیل مدیریت نا مناسب، باعث بروز بی‌ثباتی و نا‌اطمینانی شود، سرمایه گذاری نمی‌تواند کارایی مطلوب را داشته باشد.

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 10
2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد 12
2-1-1 مکتب کلاسیک 12
2-1-2 مکتب کینزی 12
2-1-3 مکتب پولیون 13
2-1-4 مکتب کلاسیک های جدید 14
2-1-5 مکتب کینزین های جدید 14
2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی 16 
2-2-1 الگوی هارود 16
الف- معادل? هارود به عنوان یک امر بدیهی 17
ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی 18
2-2-2 الگوی دومار 18
2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک 19
2-2-4 تئوری های رشد درونزا 23
الف- مدل رشدAK 24
ب- مدل هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه 26
منابع