خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مفهوم دین و کاربرد قرآنی آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


             واژه‌ی دین در لغت کاربردهای مختلفی دارد. برخی از کاربردهای آن که در فرهنگ های لغت عربی ذکر شده است عبارتند از: ملت و کیش و آیین، جزا و پاداش و مجازات، حساب و بررسی، اطاعت و انقیاد، چیرگی و برتری، تدبیر امور، اعتقاد به قلب و اقرار به زبان و عمل به جوارح، اسم برای تمام آن چه که بدان پرستش خدا کرده شود  .                                                                                                                            

 

 

                                                                                                         

فهرست مطالب
2-1. مفهوم دین و کاربرد قرآنی آن 12
2-1-1. مفهوم دین در لغت و اصطلاح 12
2-1-2. موارد کاربرد دین در قرآن 13
2-1-3- موارد و کاربرد دین در روایات 16
2-2. مفهوم اکراه وکاربرد قرآنی و روایی آن: 18
2-2-1. مفهوم اکراه در لغت واصطلاح 18
2-2-2. موارد کاربرد اکراه در قرآن 19
2-2-3. مواردی از کاربرد اکراه در روایات 22
2-3. مفهوم اختیار و کاربرد قرآنی و روایی آن: 25
2-3-1. مفهوم اختیار در لغت و اصطلاح 25
2-3-2. کاربرد اختیار در آیات قرآن 27
منابع