خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جهانی شدن و ابعاد آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


      جهانی شدن واژه رایج دهه 1990میلادی است از جهانی شدن با عناوینی چون قرن دهکده الکترونیک جهانی، پیدایش قبیله جهانی، انقلاب اطلاعاتی، فشردگی زمان و مکان، گسترش جهان-  آگاهی، پایان جغرافیا نیز یاد شده است(اختر محققی، 1386) جهانی شدن فرایندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ ها را روز افزون می کند از جنبه های مهم فرآیند جهانی شدن، افزایش وابستگی متقابل میان کشورها از طریق گسترش ارتباطات تجاری است جهانی شدن یک پدیده چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است امروزه در بحث از جهانی شدن، به ویژه در بعد اقتصادی آن مصادیق خاصی برداشت می شود به طور مشخص، آغاز فرایندی که امروزه از آن به عنوان جهانی شدن اقتصاد یاد می کنیم به اواخر قرن نوزده میلادی یعنی حدود سال های 1870 باز می گردد(طیب نیا و زندیه 1387)

 

 

 

فهرست مطالب
2-1) مقدمه   5
2-2) تعریف مفاهیم اولیه تحقیق    5 
2-2-1) جهانی شدن   5
2-2-2) ابعاد جهانی شدن    6
2-2-3) شاخص های جهانی شدن   10
2-2-3-1) شاخص های تركیبی   10
2-2-3-2) شاخص های غیر تركیبی   13
2-2-4) نقد شاخص های جهانی شدن   15
2-2-5) شاخص جهانی شدن KOF   17
2-2-5-1) شاخص جهانی شدن اقتصادی KOF   18
2-2-5-2) شاخص جهانی شدن اجتماعی KOF   19
2-2-5-3) شاخص جهانی شدن سیاسی KOF   
منابع