خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه جغرافیای استان گیلان و بخش کوچصفهان با فرمت docx در قالب 14 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


محیط زیست یکی از ابعاد حساس و آسیب پذیر روستاها می باشد که نسبت به شهرها کمتر تحت تأثیر آلاینده های مختلف قرار گرفته است ولی گسترش الگوی مصرف شهری و هجوم بعضی منابع آلاینده شهری به حریم روستاها و تغییر الگوی مصرف روستائیان زمینه های تخریب محیط زیست در روستاها را گسترش داده است از سوی دیگر حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی و ملی است و هر شخصی و سازمانی بایستی در حیطه وظایف و مسئولیت های فردی و اجتماعی خود به حفظ محیط زیست حساسیت داشته باشد ( سلطانی ، 1371 ص 75)

 

 

 

فهرست مطالب
2 مختصات جغرافیایی استان گیلان  23
3-2-1  ویژگیهای اقلیمی استان 26
3-2-2 بارندگی در استان26
3-2-3 ویژگیهای دمایی استان  27
3-3 معرفی شهرستان رشت27
3-4 موقعیت جغرافیایی شهرستان رشت27
3-5 موقعیت جغرافیایی بخش کوچصفهان 30
3-5-1 زمین شناسی بخش کوچصفهان30
3-5-2 ویژگیهای اقلیمی بخش کوچصفهان 33
3-5-3 بارندگی بخش کوچصفهان33
3-5-4 منابع آب بخش کوچصفهان33
3-5-4-1 آبهای سطحی34
3-5-4-2 آبهای زیرزمینی34
3-5-5 پوشش خاک بخش کوچصفهان36
3-5-6 پوشش گیاهی بخش کوچصفهان
منابع