خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه راهبرد فرهنگی سیاسی و مفهوم آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


تفكر راهبردی به مفهوم عام آن موضوع جدیدی نیست. راهبرد عدم مهاجرت روستائیان به شهرها از طریق پرداخت « وام » به كشاورزان نیازمند به «گاو و تخم»(خواجه نظام الملك، 1364: 24) راهبرد برقراری انتظام در امور از طریق زدودن چند شغلگی افراد در جامعه(خواجه نظام الملك،1364:  192) و یا راهبرد كاهش بی عدالتی اجتماعی از طریق ارتباط مستمر حاكمان با مردم(خواجه نظام الملك: 1364: 12) و دهها مثال دیگر هنوز هم پس از گذشت قرنها واجد تازگی و طراوت فكری بسیاری است. توجه نماییم كه عدم تحقق یك طرح نظری لزوما به معنای تهی بودن محتوای آن نمی باشد. 

 

 

 

فهرست مطالب
راهبرد فرهنگی ـ سیاسی؛ چیستی و چرایی 9
گفتار نخست: چیستی راهبرد فرهنگی ـ سیاسی 9
1) تعریف راهبرد 9
2) تعریف فرهنگ 14
3) تعریف سیاست 17
گفتار دوم: مفهوم سیاست در تعالیم اسلامی و چرایی راهبرد فرهنگی ـ  سیاسی 21
منابع