خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه رسانه و انواع آن با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


رسانه اصطلاح فارسی شده واژه ی لاتین "Medium" است که جمع آن "Media" می باشد(کاوه،15:1379) و در مفهوم ارنباطی آن عاملی است که می تواند پیامی را به مخاطب انتقال دهد.این عامل از شکل های ابتدایی نمادین آغاز می شود و در جامعه مدرن به شکل نمادمند، تحت عنوان رسانه های تصویری، شنیداری و مطبوعات تعریف می شود.بنابرین در فهم ارتباطاتی رسانه، درکی ایزوله از مفهوم رسانه در فرهنگ ارائه می شود(اسولیوان،20:1385).

 

 

 

فهرست مطالب
رسانه58
241 انواع رسانه از نظر مفهوم58
242 اثرات رسانه ای بر رفتار60
2421 اثرات رسانه ای از نظر زمانی60
2422 اثرات رسانه ای از منظرواکنش رفتاری62
25 رابطه رسانه و آموزش66
251 کارکردهای آموزشی رسانه ها66
252 ویژگی ها و اهمیت آموزش رسانه ای67
2521 فراگیری67
2522 تأثیرگذاری68
2531 انواع آموزش رسانه ای69
26 نقش تلویزیون در آموزش رسانه ای70
261 تلویزیون به عنوان ابزار آموزشی71
262 ویژگی های آموزشی تلویزیون
منابع