خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه روابط میكروارگانیسم با ریشه گیاهان با فرمت docx در قالب 46 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


طی چند دهه اخیر به علت افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون برای مواد غذایی، مصرف کود های شیمیایی به منظور افزایش مقدار تولید در واحد سطح به شدت افزایش یافته است. استفاده از کودهای شیمیایی فسفاته تاریخچه دیرینه ای دارد و به انقلاب سبز و معرفی کودهای شیمیایی بر می گردد(ساریخانی و همکاران 1389، 13).‏‏‏ مصرف بی رویه کودهای شیمیایی موجب عدم تعادل عناصر و مواد غذایی موجود در خاک، کاهش بازده محصولات کشاورزی و به خطر افتادن سلامت انسان ها و دیگر موجودات زنده خواهد شد. نیاز به جایگزینی مناسب برای کودهای شیمیایی زمانی احساس می شود که بدانیم علاوه بر آسیب های زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، محدود بودن منابع، افزایش قیمت تمام شده و تثبیت شدن قسمت اعظمی از کودهای فسفاته مصرفی به شکل غیرقابل استفاده برای گیاه نیز پیامدهای استفاده از این کودهای شیمیایی هستند(ساریخانی و همکاران 1389، 13).

 

 

 

فهرست مطالب
1-1- مقدمه 3
1-2- روابط میكروارگانیسم با ریشه گیاهان 5
1-3- ترشحات ریشه 6
1-4- ریزوسفر 6
1-4-1 جمعیت میكروبی در ریزوسفر 7
1-4-2 عوامل مؤثر بر میكروارگانیسم ها در منطقه ریشه 8
1-5- اهمیت فسفر برای موجودات زنده 9
1-5-1 اشكال مختلف فسفر در طبیعت 9
1-5-2 تغییر و تبدیلات میكروبی فسفر در طبیعت 10
1-5-3 میكروارگانیسم های ریزوسفر و انحلال فسفات 12
1-5-4 مكانیسم های انحلال فسفر توسط میکروارگانیسم ها 12
1-6- اثر میكروارگانیسم های ریزوسفری بر گیاهان 14
1-7- کودهای کشاورزی 17
1-7-1 مقایسه انواع مختلف کودها 17
1-7-2 کود زیستی (Biofertilizer) 18
1-7-3 دسته بندی کودهای زیستی 19
1-7-4 اثرات سوء کودهای شیمیایی 19
1-7-5 دلایل اهمیت استفاده از کودهای زیستی 20
1-7-5-1 اهمیت کودهای بیولوژیک در سلامتی انسان 21
1-8- پیشینه استفاده از کودهای زیستی 22
1-9- جایگاه تولید كودهای زیستی در ایران و جهان 23
1-10- تولید کودهای زیستی 25
1-10-1 ویژگی ماده حامل 26
1-11- کودهای زیستی باکتریایی 27
1-12- کودهای زیستی فسفاته 28
1-13- لیگنیت 29
1-14- ویژگی های گیاه تربچه 30
1-14-1 خصوصیات گیاه شناسی 30
1-14-2 شرایط اقلیمی 31
1-14-3 کشت تربچه 33
1-15- اهداف تحقیق 34
1-16- فرضیه های تحقیق 34
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- پیشینه تحقیق 36
منابع