خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه ریسک مالی و ریسک غیرمالی با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


امروزه تردیدی وجود ندارد که یکی از ابزارها و عوامل لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، همانا وجود سیستم بانکی کارآمد است. هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقاء سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود.

 

 

 

فهرست مطالب
2-1- مقدمه 9
2-2-تعریف ریسک 11
2-3-1- ریسك مالی 13
2-3-2- ریسکهای غیر مالی 15
2-4- مدیریت ریسك 16
2-5- اعتبارسنجی 20
2-6- معیارهای امتیازدهی اعتباری 23
2-6-1- معیار c5 23
2-6-2- معیار p5 24
2-6-3- معیار LAPP 25
منابع