خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شغل و فرایندهای شرایط احراز آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


امروزه پیشرفت جامعه در گرو استفاده بهینه از نیروی انسانی آن جامعه است و منابع انسانی و بخصوص معلمان از مهمترین منابع استراتژیک سازمان‌ها به حساب می‌آیند. در شرایط فعلی بیشترین توجه مدیران سازمان‌ها به حقوق و مزایای کارکنان و یا به قوانین و مقررات مرتبط با امور مدیریت منابع انسانی معطوف شده و کمترین توجه به فشارهای روانی و شغلی دیگر مدیریت منابع انسانی مبذول می‌شود. دستیابی به اهداف سازمان مبتنی بر توانائیهای پرسنل درانجام وظایف تعیین شده و تطبیق پذیری آنها با محیط متغییر می باشد. در این بین توجه سازمان به ابعاد فشارهای شغلی و روانی معلمان باعث می شود تا آنان به تناسب خود در کارهایی فعالیت داشته باشند که خود دوست دارند.

 

 

 

فهرست مطالب
شغل 11
شرایط احراز شغل 11
فرایندهای شرایط احراز شغل 11
شغل معلمی در کلام امام خمینی (ره) 12
شغل معلمی در سخنان مقام معظم رهبری: 12
ملاک های انتخاب شغل 12
استعداد عاملی موثر در انتخاب شغل 13
بررسی علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل 14
فرصت‌های شغلی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل 14
عوامل اقتصادی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل 14
جایگاه اجتماعی به عنوان عامل موثردر انتخاب شغل 15
استرس شغلی 15
عامل تنش شغلی 16
راهکارهای سازمان جهت پیش گیری از فشارها و استرسهای شغلی 17
عوامل ایجاد کننده تعارض و فشارهای روانی معلمان 17
تعارض خواست – خواست 17
تعارض خواست – ناخواست 18
تعارض ناخواست- ناخواست 18
عوامل ایجاد کننده استرس درون سازمانی دربین معلمان 18
خط مشی های سازمانی 19
ساختار سازمانی 19
شرایط فیزیکی سازمان 19
فرایندهای سازمانی 20
استرس و عملكرد كاری کارکنان و معلمان 20
کاهش استرس شغلی کارکنان و معلمان 21
پیشگیری از استرس شغلی 22
مراحل پیشگیری از استرس 22
مهارت¬هایی برای کاهش استرس شغلی کارمندان و معلمان 23
فشار روانی 24
تغییرات اصلی زندگی فشارزا 25
حوادث محیطی فشارزا 25
فشار روانی آسیب رسان 25
نشانه های فشار روانی 26
چگونگی کاهش سطح فشار روانی در بین معلمان 28
عوامل و پیامدهای تاثیرگذار برفرایندهای فشار شغلی 28
2- پیشینه تحقیق 31
الف) پژوهش های انجام شده در  داخل كشور 31
ب) پژوهش های انجام شده در  خارج از كشور 32
نتیجه گیری
منابع