خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه فلسفه وجودی قانون اساسی در سیره امام خمینی با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


«راه اصلی، درک نحوه وعلت بروز سیاست های خاص، محتملاً ازطریق درک ویژگی و صفات شخصیتی رهبرانی است که آن سیاست ها را تدوین می‌کنند.با کاربرد این نگرش درمورد خاص مطالعه انقلاب‌ها، راه فهم علت آنکه چرا انقلابهای مختلف ویژگی های معینی را به خود می گیرند، ازطریق درک عوامل برانگیزاننده رهبران آن جنبش های انقلابی است» (کوهن ، 1369).

 

 

 

فهرست مطالب
فلسفه وجودی قانون اساسی در سیره امام خمینی (ره) 
4-1- سازمان قانونی قدرت سیاسی، تحلیلی براساس الگوی انتخاب عقلانی 52
4-2- رشد گروه های سیاسی بی بنیاد وتعارض با سازمان قانونی جامعه 53
4-3- اقلیت گرایی سیاسی وسهم  خواهی از سازمان قانونی قدرت 54
4-4- اقلیت گرایی سیاسی و تشکیک در ضرورت سازمان قانونی برای انقلاب 55
4-5- اصول گرایی اسلامی وضرورت تعریف سازمان قانونی انقلاب 55
4-5-1- کار ویژه های سازمان قانونی قدرت سیاسی، تحلیل انگیزه های رهبری 59
4-6- هنجار سازی اجتماعی 59
4-7- حاکمیت اصل عدالت 61
4-7-1- تضمین آینده انقلاب اسلامی 63
4-8- امام خمینی (ره) و قانون اساسی 66
4-8-1- اهتمام به اجرای قانون 66
4-8-2- برابری در قبال قانون 68
4-8-3- احترام به نهادهای قانون گذار 68
منابع