خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کلزا و علت انتخاب آن به عنوان منبع نیتروژنی بومی با فرمت docx در قالب 11 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


کشور ما از نظر تولید روغن خوراکی در سطح مطلوبی قرار ندارد و قسمت اعظم روغن کشور وارداتی است و هر ساله بخش قابل توجهی از بودجه کل کشور صرف واردات روغن خوراکی می شود بنابراین جهت رفع این وابستگی، محققان و برنامه ریزان بخش کشاورزی، تولید محصولات روغنی و گسترش آن را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند مهمترین گیاهان زراعی که از آنها در تولید روغن استفاده می شود، از جنس Brassica هستند در دهه اخیر این محصول روغنی از نظر تولید روغن جهانی از رتبه پنجم به رتبه سوم صعود کرده است و امیدهای زیادی وجود دارد که این محصول توسعه بیشتری پیدا کند

 

 

 

فهرست مطالب
کلزا و علت انتخاب آن به عنوان منبع نیتروژنی بومی83
1-26-1) علل عمده انتخاب کلزا و توسعه کشت آن84 
1-26-2) تاریخچه کلزا85
1-26-3) تولید جهانی کلزا86
1-26-4) اجزای ترکیبی کلزا
منابع