خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مالیات و انواع آن با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


مالیات های مستقیم مالیات هایی هستند که بر مبنای درآمد و ثروت افراد حقیقی و حقوقی وضع می شوند و در واقع این نوع مالیات از آنهایی که از امکانات عمومی جامعه بیشتر استفاده می کنند به صورت تصاعدی دریافت می شود در مقابل مالیات های غیرمستقیم مالیات هایی هستند که بر کالاها وضع می شود این نوع مالیات بر همه مصرف کنندگان کالا یا استفاده کنندگان خدمات تعلق می گیرد که دولت بر آنها مالیات وضع نموده است [5]

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم مالیات  6
2-1-1 انواع مالیات مستقیم  6
2-1-2 انواع مالیات غیر مستقیم  6
2-2 مفهوم مالیات بر ارزش افزوده  7
2-3 تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده  10
2-4 انواع مالیات بر ارزش افزوده  11
2-4-1 مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید  12
2-4-2 مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد  13
2-4-3 مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف  13
2-5 ویژگی های مالیات بر ارزش افزوده  14
2-5-1 خودکنترلی 14
2-5-2 خنثی بودن 15
2-5-3 کارایی مالیات بر ارزش افزوده 15
2-5-4 تنازلی بودن 16
2-6 روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده  16
2-7 نرخ گذاری در مالیات بر ارزش افزوده  18
2-7-1 نرخ واحد عمومی و یا نرخ های چندگانه 19
2-7-2 نرخ گذاری صفر 20
2-7-3 معافیت ها 20
2-8 آستانه معافیت  20
2-9 مقایسه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر خرده فروشی  23
2-10 محاسن مالیات بر ارزش افزوده  24
2-11 معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده  26
2-12 آثار اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده  26
2-12-1 اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده 27
2-12-2 اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده 27
2-12-3 اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده 27
2-13 مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف  
منابع