خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه مدل‌سازی اقتصادی و توضیحات آن با فرمت docx در قالب 73 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


در روش مدل‌سازی بلندمدت ساختاری، با الهام از تئوری اقتصادی به تصریح روابط بلندمدت بین متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته می‌شود در این خصوص معادلات رفتاری الگو بر اساس مبانی نظری مدل‌های   کینزین‌های جدید با اقتصاد باز و کوچک، شرایط آربیتراژ و تراز حساب‌ها تصریح و برآورد می‌شود از این رو در این قسمت لازم است که مبانی نظری تحقیق در ارتباط با روابط تعادلی بلندمدت توضیح داده شود

 

 

 

فهرست مطالب
روابط بلندمدت برگرفته از تئوری کینزین‌های جدید با اقتصاد باز و کوچک51
3-2-2- شرایط آربیتراژ56
3-2-3- اتحادهای حسابداری و روابط جریان و ذخیره59
3-2-4- شرایط تراز حساب‌ها در بلندمدت61
3-2-5- نقدینگی (تقاضای واقعی پول)63
3-3- روش تحقیق66
3-3-1- الگوی پویای تصحیح خطای برداری با متغیرهای برون‌زای ضعیف ( )67
3-3-2- شناسایی پارامترهای ساختاری کوتاه‌مدت70
3-3-3- مدل  : مدل   با متغیرهای برون‌زای ضعیف79
3-3-4- عملکرد اجزاء قطعی در یک مدل تصحیح خطای برداری با متغیرهای برون‌زای ضعیف107
3-3-5- آزمون محدودیت‌های دقیقا شناسا و بیش از حد شناسا بر بردارهای همجمعی در نمونه‌های کوچک (با استفاده از روش خودگردان سازی)
منابع