خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه خانواده و اهمیت آن و ویژگی های خانواده موفق از دیدگاه اسلام با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


یكی از روشنترین جلوه گاه های رحمت و مودت، محیط خانواده است. خانواده كانونی است كه برای رفع نیازی كه به قول «ابراهیم مزلو» همه انسان ها در آن اشتراك دارند و آن نیاز به محبوب واقع شدن و محبت كردن است (اكرمی، 1383: 9). بیان قرآنی «هن لبس لكم و انتم لباس لهن» یعنی مرد و زن پوشاننده و برطرف كننده همه نیازهای جسمی و عاطفی و معنوی یكدیگرند. به قول سید قطب در تفسیر « در سایه قرآن» پیوند زن و مرد سبب آرامش جان و اعصاب، عامل راحت جسم و قلب و استقرار زندگی و انس ارواح و ذلها و اطمینان برابر زن و مرد است (سید قطب، 1386: 448).

 

 

 

فهرست مطالب
خانواده و اهمیت آن و ویژگی های خانواده موفق از دیدگاه اسلام 15
1-2- اهمیت تشکیل خانواده  16
2-2- گزینش همسر اولین پایه یک خانواده موفق  18
3-2- اظهار عشق و علاقه به همسر  20
4-2- جایگاه مادر در خانواده موفق از دیدگاه اسلام 21
5-2- ارزش  اعتبار خانه داری درون یك خانواده موفق  23
6-2- رفتار زن و مرد رون یك خانواده موفق از دیدگاه اسلام 24
7-2- برخورد با فرزندان درون خانواده موفق  26
8-2- تربیت فرزندان درون خانواده موفق  26
1-8-2- لزوم تربیت فرزندان از سنین كودكی 27
9-2- شناخت و درك فرزند 28
10-2- توجه به نیاز های اساسی فرزند 28
1-10-2- بازی 29
2-10-2- محبت 29
1-2-10-2- رعایت حدود محبت و اظهار علاقه 31
2-2-10-2- توجه عاطفی بیشتر به دختر 32
11-2- آموزش فرزندان 33 
1-11-2- آموزش دینی و تقویت مبانی اعتقادی كودك  34
12-2- معیارهای خانواده موفق از دیدگاه اسلام 
منابع