خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه سیره عملی امام خمینی در خانواده با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


«اسلام، انسان ساز است ؛ می خواهد انسان درست كند. قبل از اینكه شما ازدواج كنید به زن گفته است چه مردی را انتخاب كن و به مرد گفته چه زنی را انتخاب كن و ... آنی (توجه به ویژگ های شریك زندگی) كه همه قوانین دنیا از آن غفلت دارند، هیچ توجه به آن ندارد. اسلام به آن توجه دارد» (موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1384: 91). می بینیم كه امام صرف زن و مرد بودن را كافی نمی داند، بلكه به چگونه بودن آنان نیز توجه كرده است. 

 

 

 

فهرست مطالب
سیره عملی امام خمینی در خانواده  50
1-4- سیره امام در مورد انتخاب همسر 51
2-4- اولویت خانواده  52
3-4- سیره امام خمینی در بر خورد با همسرشان درون خانواده 54
4-4- مهرورزی و اظهار محبت به همسر 55
5-4- نقش مادر درون خانواده 56
6-4- سیره امام خمینی در برخورد با فرزندان 56
7-4- شناخت و درك فرزند 57
8-4- توجه به نیازهای كودك  58
9-4- آزادی دادن به بچه ها و توجه به خواست آنها 59
10-4- سیره امام خمینی در تربیت دینی فرزندان  61
11-4- تسامح و سهل گیری و جاذبه بخشی امام (ره) در سیره تربیت خانوادگی 62
12- 4 سیره امام خمینی (ره) در برخورد با كودكان و جوانان خانواده از نظر عدم خشونت 64
13-4- سیره امام خمینی (ره) در توجه به خواست ها، علاقه ها و مقتضیات كودكان 64
14-4- تاكید امام به هماهنگی میان گفتار و رفتار فرزندان 65
15-4- مراقبت از فرزندان 66
16-4- امام خمینی (ره) و اعتماد به فرزند 67
17-4- سیره حضرت امام خمینی (ره) در مورد تحصیل و درس خواندن   68
18-4- سیره امام خمینی (ره) در برخورد با حوادث سخت سیاسی و درس شجاعت دادن 69
19-4- سیره امام خمینی در مورد تامین استقلال مالی فرزندان 70
20-4- سیره امام خمینی (ره) در برخورد با عروس و داماد 70
21- 4 تحلیل روانشناختی سیره امام خمینی (ره) 70
1-21-4- اثر مادر بر فرزندان 
منابع