خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شهر رشت و تاریخچه پیدایش آن با فرمت docx در قالب 50 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


میدان به معنای فضای وسیع است. میدان یکی از اصلی ترین فضاهای شهری هستند که با مقیاس های متفاوت و عملکردهای گوناگون در جای جای شهر شکل می گیرند در تمدن اسلامی مهمترین و اصلی ترین میدان شهر میدانی است که مسجد جامع شهر در آن واقع می شود به دلیل اهمیت این گونه میادین گاه بناهای حکومتی، بازار و ... نیز در آن ها واقع می شوند. مانند میدان نقش جهان اصفهان که علاوه بر مسجد جامع، کاخ حکومتی و بازار را نیز در بردارد. 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه  83
3ـ2ـ جغرافیای طبیعی  84
   3 ـ2ـ1ـ موقعیت ،حدود و وسعت رشت  84
3ـ3ـ  وجه تسمیه شهر رشت 87
3ـ4ـ  تاریخچه پیدایش شهر رشت 89
3ـ5ـ توپوگرافی و مورفولوژی رشت 90
3ـ6ـ اقلیم شهر رشت 91
3ـ6ـ1ـ بارش 93
3ـ6ـ2ـ درجه حرارت 94
3ـ6ـ3ـ یخبندان 95
3ـ6ـ4ـ رطوبت نسبی 96
3ـ7ـ پیشینه تاریخی شهر رشت  97
3ـ8ـ ویژگی های جمعیتی 100
3ـ8ـ1ـ الگوی سنی جمعیت 101
3ـ8ـ2ـ الگوی جنسی جمعیت رشت 102
3ـ8ـ3ـ خانوار و بعد خانوار 103
3ـ8ـ4ـ تراکم جمعیتی  104
3ـ8ـ5ـ سطح تحصیلات 105
3ـ8ـ6ـ بررسی نرخ اشتغال ونرخ بیکاری در شهر رشت 105
3ـ9ـ اقتصاد رشت 107
3ـ10ـ پیشینه شکل گیری و روند توسعه فیزیکی شهر 108
3ـ10ـ1ـ شهر رشت در دوره صفویه (1148-905) 114
3ـ10ـ2ـ رشت در دوره افشاریه و زندیه 115
3ـ10ـ3ـ رشت در دوره قاجار 116
3ـ10ـ4ـ رشت در دوره پهلوی 118
3ـ10ـ5ـ شهر پس از انقلاب
منابع