خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه شهرستان خوی و جغرافیای آن با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 


شهرستان خوی در مختصات جغرافیایی َ58 و ْ44 طول جغرافیایی َ33 و ْ38 عرض جغرافیایی قرار گرفته است این شهرستان در دشت نسبتاً وسیعی واقع شده كه اطراف آن را كوهها محصور كرده اند چون در محلی پست قرار گرفته در اصطلاح به آن "خوی چوخوری" هم می‌گویند كه به معنای گود است از غرب به شرق و از جنوب به شمال از ارتفاع كوه‌ها كاسته شده و به جلگه ی خوی ختم می‌شوند شهرستان خوی با وسعت 556093 هكتار حدود 77/14 درصد از سطح استان را به خود اختصاص داده است این شهرستان در طیف ارتفاعی 500 تا بیش از 3000 متر از سطح دریا قرار گرفته است، بطوریكه مرتفع‌ترین نقطه استان با ارتفاع 3622 متر در این شهرستان واقع شده و شیب متوسط وزنی آن 10 درصد می‌باشد (سایت فرمانداری شهرستان خوی، 1393،4،10)

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 56
3-2-  موقعیت جغرافیایی 56
3-2-1-  موقعیت و وسعت شهرستان خوی 56
3-2-2- موقعیت جغرافیایی شهر خوی 57
3-2-3- محدوده ی  حوزه ی  طبیعی شهر 57
3-3-  مطالعات جغرافیای طبیعی محدوده ی مورد مطالعه 57
3-3-1- زمین شناسی منطقه خوی 57
3-3-2-وضعیت تکتونیکی و زلزله خیزی شهر خوی 58
3-3-3- وضعیت توپوگرافی 58
3-3-4-  مطالعات اقلیمی 59
3-3-4-1-  دما 59
3-3-4-2-  بارش 59
3-3-4-3-  رطوبت 60
3-4- مطالعات جغرافیای انسانی محدوده ی مورد مطالعه 61
3-4-1- ویژگی های اجتماعی جمعیت خوی 61
3-4-1-1-  رشد جمعیت در شهر خوی از سال 1335 تا 139061
3-4-1-2-  درصد رشد جمعیت خوی در دوره های مختلف سرشماری 62
3-4-1-3-  بعد خانوار 62
3-4-1-4- وضعیت سواد 63
3-4-1-5- مهاجرت 64
3-4-2- ویژگی های اقتصای جمعیت شهر خوی 64
3-4-2-1-  وضعیت اشتغال در شهر خوی 64
3-4-2-2-  نرخ اشتغال مردان و زنان
منابع